Home Biography Discography AbautUs PhotoAlbum funClub shop contact
anim

           POP CORN BLUES
  • odrastao na mjestu gdje se "ljube" Blues i Country
  • mjerna jedinica za nezdrav 毴: 20 kava dnevno (uvijek je budan i na oprezu)
  • dobitnik Zlatne cigarete 92. 94. 95 97. 99 kao najve橠korisnik duhanskih proizvoda, te je u nominaciji za Pu衠stolje桍
  • samo on i ZZ top jedu hamburger s puno ajvara u 5h ujutro
  • malo pri衠(izrazito), a kad ne?a?hvati da ba?ta nije trebao re橨da ni to nije trebao re橩
  • stra?duhovit
  • vlasnik je poznatog lanca salona vjen衮ica "White house of Pop Corn Blues", gdje je svakodnevno vje?gitaru iza paravana.
  • Sklon ka?ju- nerazrje栭isterij mu je: "Kako Superman mo?atiti vrijeme unatrag?"
  • u stripu: stalno ne?egoduje i mrmlja, jedino ?e razumije je kad poziva nekog na kavu
After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!